Turkish-Cypriot Literature
North Cyprus  
 


Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı

  Harid Fedai, Düğu Akdeniz Üniversitesi 
   
Giriş
 
Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın Oluşum ve Gelişimi
 
Son Söz
 
   
  Kaynak: Türkler Ansiklopedisi, 19.C., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.994-1007. 
   
 

Arts & Culture