Turkish-Cypriot Literature
North Cyprus  
 


Mahmut İslamoğlu

  Mahmut İslamoğlu
Kıbrıs’ın Limasol kenti’nde, 1 Mart 1934 yılında dünyaya gelen İslamoğlu, ilk tahsilini doğduğu kentte tamamladıktan sonra orta ve lise sınıflarını Larnaka’daki “Amerikan Akademi” adlı kolejde okudu. Yüksek tahsilini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlayan İslamoğlu, Kıbrıs’taki muhtelif lise, kolej, ve yüksek öğrenim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İngiliz dilinde eğitim veren ilk kolej olan ve 1964 yılında kurulan Türk Maarif Koleji’nin üç kurucu üyesinden biri olan İslamoğlu, 1976 yılından sonra Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığında Türk Dili ve Edebiyatı Müfettişliği ile Gençlik ve Kültür Dairesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1984 yılından sonra Turizm ve Sosyal Yardım Bakanlığında Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürlüğü görevinde bulunmuş ve 1986 yılında emekliye ayrılmıştır. Bilahare Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yabancı öğrencilere Türk Dili öğretmiş, Yakın Doğu Koleji’nde de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapmıştır.

Islamoğlu, Mahmut, (2004) "Kıbrıs Türk Folkloru", Ürün Yayıncılık, Genişletilmiş 2. baskı, ISBN: 975714592-0.1969 yılından bu yana halkbilim alanında kaleme alıp kitap halinde yayımladığı eserleri yanında çeşitli şiir yarışmalarında dereceye giren eserleri de bulunmaktadır.

1981 senesinden beri gerek ulusal gerekse uluslar arası kongre, seminer ve sempozyumlara çoğu zaman ülkesini temsilen katılmakta olan yazarın elde ettiği ödülleri mevcuttur.

Evli ve bir çocuk sahibi olan İslamoğlu, İngilizce ve Yunanca bilmektedir.

 

Yazın ve Eserleri'nden bazıları

 
   
   
   
 

Arts & Culture