Turkish-Cypriot Literature
North Cyprus  
 


Erdoğan Saracoğlu

   
  Erdoğan Saracoğlu1946 yılında Küçük Kaymaklı'da doğan Saracoğlu, Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitirdikten sonra 1965-1966 yıllarında sanatçı arkadaşları Oktay Öksüzoğlu ve Osman Güvenir ile birlikte "Yakın" adlı aylık sanat ve fikir dergisini çıkardı. Dergide şiir, eleştiri, deneme ve hikâyeleri yayınladı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü'nü 1972’de bitirdi. Yüksek lisanasını Türk Dili Anabilim Dalı’nda yaptı. 1974 yılında devlet bursuyla arşivcilik konusunda TC Başbakanlık arşivlerinde staj yaparak "Arşiv Uzmanı" sertifikası aldı. Stajdan döndükten sonra 1976'ya kadar Milli Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde transkripsiyon ve değerlendirme görevlisi olarak çalıştı. 1976'da Türk Maarif Kolleji'ne Türk Dili Ve Edebiyat öğretmeni olarak atandı. 1988'de aynı okulun Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Şefi oldu. 1989'da ise Milli Eğitim ve Kültür Baknlığı'nın Kültür Dairesi'nde Şube Amiri olarak görevlendirildi. 1993 yılında bu görevinden ayrılarak Yakın Doğu Üniversitesi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürü oldu. Halen bu görevi yanında Üniversitenin Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak da çalışmaktadır. Türkiye Folklor Araştırmaları Kurumu üyesidir.

Erdoğan Saracoğlu ayrıca Halk Sanatları Derneği'nin "1995 Halkbilimi Hizmet Ödülü" sahibidir. Ayrıca 2000 Türkiye Folklor Araştırmalar Kurumu "Hizmet Ödülü" sahibi olan Saracoğlu, Türk Dili Kurumu (Türkiye) üyesidir.

Basılmış olan kitapları:

 1. 'Oydaşlar' (Şiir Kitabı, 1966, Yakın Yayınları,Lefkoşa)

 2. 'Kıbrıs Ağzı', 1. Baskı 1980, 2. Baskı 1992, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları, Lefkoşa

 3. Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru-Bildiriler-1. Baskı 1989, 2. Baskı 1996, Lefkoşa

Yayımlanan (KKTC ile ilgili) makale ve yazıları:

 1. 'Bir Varmış Bir Yokmuş Kıbrıs Masalları ile ilgili' Yeni Gün Gazetesi, 30 Aralık 1991 Lefkoşa

 2. 'Zaman (Kıbrıs Türk Basın Tarihçesi ile ilgili' Kaynak, Kültür ve Araştırma Dergisi, Mart 1977 Lefkoşa

 3. 'Bir Kıbrıs Masalında Kıbrıs Ağzının Fonetik Özellikleri', İnsan Zaman Mekan, Düşün Sanat ve Yazın Dergisi, Şubat 1999, Lefkoşa

 4. 'Folklor ve Turizm', Kıbrıs Gazetesi, 17 Aralık 1997, Lefkoşa

KKTC'yi temsilen birçok uluslararası seminer ve kongrelere katılarak, Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru ile ilgili şu bildirileri sundu:

 1. Çeşitli Özellikleriyle Kıbrıs Manileri

 2. Kıbrıs'ta Köy Düğünleri ve Düğün Manileri 

 3. Kıbrıs'ta Dünürcülük ve Kına Gecesi Manileri 

 4. Kıbrıs'ta Doğumla ilgili Gelenek Görenek ve İnançlar

 5. Bir Kıbrıs Masalında Görülen Kıbrıs Ağzı'nın Belirgin Fonotik Özellikleri üzerine

 6. Kıbrıs'ın Siyasal Yaşamını Yansıtan Halk Edebiyatı Ürünlerimiz 

 7. Halk Kültürü ve Turizm İlişkileri

 8. Kıbrıs Ağzı'nın Fonetik Özellikleri 

 9. Anadolu Manilerinin Kıbrıs'taki Varyantları

 

Yazın ve Eserleri'nden bazıları

   
KIBRIS AĞZI
Erdoğan Saracoğlu; ilk baskısı 1980'de, ikinci baskısıysa 1992'de yayımlanan Kıbrıs Ağzı adlı yapıtını yeniden gözden geçirerek, eklemelerle Mayıs 2004'te üçüncü baskısını yayımladı.

Elimizdeki yapıtın baskısıyla cildi Ateş Matbaacılık Ltd. tarafından yapıldı. Temiz, itinalı bir baskı. Doğruya doğru bu basımevinde basılan her kitap istenilen, beklenilen titizlikle basılmakta, ciltlenmektedir. Kitap yayımlayacaklar yapıtlarının baskısını çekinmeden burada yapabilirler.

Kıbrıs Ağzı kitabı 13,5x20 sm. boyutunda. Dizgi İmge Saracoğlu'nun. Kapak fotoğrafı Hüseyin Sayıl'ın, tasarımı Osman Tekin'le Onur Taha Cananer'in. 364 sayfalık yapıt: Önsöz, kısaltmalar, giriş in ardından birinci bölümde Kıbrıs Ağzının Ses Bilgisi Özellikleri, ikinci bölümde Metin Derlemeleri, üçüncü bölümdeyse Sözlük'ü içermekte, sonda Kaynakça verilmektedir.

Erdoğan Saracoğlu "önsöz"de kitabın bu "üçüncü baskısı yayına hazırlanırken yapıtın içeriği tekrar gözden geçirilmiş ve metin derlemeleriyle sözlük bölümlerine eklemeler yapılmıştır"

Bir başucu yapıt

Erdoğan Saracoğlu'nun Kıbrıs Ağzı yapıtı kitaplıklarımızda mutlaka bulunması gereken kitaplar arasındadır. Özelikle üniversitelerimizi yazın (edebiyat) bölümünde öğrenim görenlerin yararlanabilecekleri yapıtlar arasındadır Kıbrıs Ağzı. Saracoğlu, daha önceki baskılarının tükenmesinden ötürü içeriğini yeniden gözden geçirip metin derlemeleriyle sözlük bölümüne eklemeler yaparak Kıbrıs Ağzı'nın üçüncü baskısını yapması ne iyi oldu.

Araştırmacı Erdoğan Saracoğlu'nu kutlar; yayınlanmamış diğer araştırma, yazılarının, bildirilerinin de yayın dünyamıza, kitaplıklarımıza kazandırılması dileğiyle bu değerli yapıtı okurlarıma salık veriyorum.


Kaynak: Kıbrıs gazetesi

   
   
   
 

Arts & Culture