Turkish-Cypriot Literature
North Cyprus  
 


  Kitap - Cyprus Book Review 2003
   July Review / Temmuz Kitabı - 2003
  Yorgancıoğlu, Oğuz M., (1997), "Maniler",  Lefkoşa, Kıbrıs.
   
  Yorgancıoğlu, Oğuz M., (1997), "Maniler",  Lefkoşa, Kıbrıs.Kıbrıs Türk halk bilimi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Oğuz M. Yorgancıoğlu'na göre bir Kıbrıs Türk Edebiyatı yaratılmalı. Bunun içinde önce Kıbrıs Türk Kültürü (halkbilimi) tesbit edilmelidir.

Yazar vaktiyle tepki ile karşılanan bu düşüncelerinin bu gün gerçek olduğunu söylüyor. Yorgancıoğlu adlarını Kıbrıs içinde ve dışında duyurmuş yüzü aşkın araştırmacı-yazar-şair yetiştiğini, ortaya yüzlerce eser konulduğunu, 1960 sonrası yazıl ıp yayımlanmamış gizli kalmış eserlerin de gün ışığına çıktığını, 1974 sonrası ayrı bir coğrafyada KKTC topraklarında toplanan Kıbrıs Türklerinde sanat ve edebiyatın büyük atılım gösterdiğini, şu anda altı üniversite ve bunların bazılarında Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri olduğunu belirttiler.

Yorgancıoğlu Maniler (1969-1996) söz can verme sanatı olduğunu söylediği,iki baskı yapan kitabında 700 mani alfabetik bir sırayla veriliyor. 

Yazan: Cem Kara

   
   

Referans:

 
   
 

Arts & Culture