Turkish-Cypriot Literature
North Cyprus  
 


List of Books Published in North Cyprus in 2000

  Prepared by Ahmet An 

POLITICAL SCIENCE 

 
 • Akdeniz Haber Ajansı, Girit Oyunu ve Kıbrıs, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları: 11, Özyay Matbaacılık Ltd. Lefkoşa, Kasım 2000, 272s. 

 • An, Ahmet, Kıbrıs Sorunun Perde Arkası: Adadaki İngiliz Üsleri ve Amerikan Tesisleri, Gelenek Yayınları No: 31, İstanbul, Temmuz 2000, 92s.

 • Bahadır, Mehmet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğuşu, Fatih Yayınevi, Ada-M Basın- Yayın Ltd. Lefkoşa, 2000, 134s.

 • Bahadır, Mehmet, İslam'ın Bayraktarı Türkler, Kıbrıs Ülkücü Hareket İlim, Kültür ve Eğitim Merkezi, Nübüvvet Dergahı KKTC, Baskı; Şehitoğlu Kitapçılık ve Kırtasiye, Lefkoşa, 2000, 149s.

 • Denktaş, Rauf Raif, Dünden Bugüne, Bugünden Geleceğe Denktaş: Mücadele İle Dolu Bir Ömür, Raif Denktaş Eğitim Vakfı Yayını, Lefkoşa, 2000, 127s.

 • Denktaş, Rauf Raif , Hatıralar- Toplayış. Cilt: 10, Kıbrıs: Elli Yılın Hikayesi, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, Aralık 2000, 457s.

 • Hasgüler, Mehmet, Kıbrıs'ta Enosis ve Taksim Politikalarının Sonu, İletişim Yayınları, İstanbul 2000, 384s. (İlk basımı, Ksaım 1998'de Ankara'da "Kıbrıs'ta Enosis ve Taksim'in İflası" adı ile yapılan kitabın genişletilmiş 2. basımı)

 • Kıbrıs Türk Liderleri: Osman Örek (1925-1999), KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nin katkılarıyla yayınlanan Osman Örek'in yaşamı ile ilgili gazete kesikleri ve fotoğrafları içeren albüm, Yayına hazırlayan: Dolunay Art Design and Advertising Agency Ltd., Lefkoşa, 15 Kasım 2000, 132s.

 • Mavratsas, Kayras V., Elen Milliyetçiliğinin Kıbrıs'taki Yönleri, (ilk basımı 1998 yılında Atina'da yapılan kitabın Öztürk Yıldırmbora tarafından yapılan Türkçe çevirisi), Galeri Kültür Yayınları, Lefkoşa 2000, 159s.

 • Mengüç, Aslan, Kum Saati (makaleler), Samur Ofset, Lefkoşa 2000, 250s.

 • Selçuk, Emine, Vatanım Kıbrıs, Kastaş Yayınevi, İstanbul, Temmuz 2000, 99s.

 • Tahsin, Arif Hasan, Bir Sese Hasret, Seçme Yazılar: 1, Galeri Kültür Yayını, Yazır Matbaacılık, İstanbul 2000, 148s. 

HISTORY

 • Akkurt, Aydın, Yakın Mücadele Tarihimizin Bilinmeyen Yönleri ve "Yorgacis'in Casusları", (İlk basımı 1998 yılında Boğaziçi Yayınları arasında yapılan kitabın 2. basımı), Seçil Ofset, İstanbul Ocak 2000, 447s.

 • Akkurt, Aydın, Kutsal Kavgaların Korkusuz Neferi: Dr. Niyazi Manyera, Özyay Matbaacılık, Lefkoşa, Kasım 2000, 190s.

 • Akkurt, Aydın, Kod adı: Lale, Hatice Tahsin'in Anıları ve Yaşamı, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları No: 10, Özyay Matbaacılık Lefkoşa, Kasım 2000, 253s.

 • Aziz, MBE, Chief Matron Türkan, The Death of Friendship: A Cyprus Memoir, Published in the UK by Charles Bravos Publishers, July 2000, 158s.

 • Bozkurt, İsmail- Hüseyin Ateşin -M. Kansu, (Edited by), Proceedings of the Second International Congress on Cyprus Studies, Volume 1a, Papers Presented in English-Cyprus Issue-History, s.1-341, Volume: 1b, Papers Presented in English-Economics-Miscelleneous, s. 343-781, DAÜ-KAM Yayınları: 6, (1999), DAÜ Basımevi, Mağusa.

 • Bozkurt, İsmail- Hüseyin Ateşin -M. Kansu, (Yayıma hazırlayanlar:), İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998, Cilt:2- Tarih- Kıbrıs Sorunu Bildirileri, DAÜ-KAM Yayınları:7, (1999), DAÜ Basımevi, Mağusa.

 • Bozkurt, İsmail- Hüseyin Ateşin -M. Kansu, (Yayıma hazırlayanlar:), İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998, Cilt: 3-Edebiyat-Sanat Bildirileri, DAÜ-KAM Yayınları: 8, (1999), DAÜ Basımevi, Mağusa, 376s.

 • Bozkurt, İsmail- Hüseyin Ateşin -M. Kansu, (Yayıma hazırlayanlar:), İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998, Cilt: 4-Halkbilim-Çeşitli Konularla İlgili Bildiriler, DAÜ-KAM Yayınları:9, (1999), DAÜ Basımevi, Mağusa, 552s.

 • Bozkurt, İsmail (Yayıma Hazırlayan), İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler, 1. Sempozyumu: Niyazi Berkers, (21-23 Nisan 1999), DAÜ-KAM Yayınları: 12, DAÜ Basımevi, Mağusa 2000, 205s.

 • Çevikel, Yrd. Doç. Dr. Nuri, Kıbtıs Eyaleti: Yönetim, Kilise, Ayan ve Halk (1750-1800) Bir Değişim Döneminin Anatomisi, DAÜ Basımevi, Mağusa 2000, 407 s.

 • Dedeçay, Servet Sami (Derleyip önsözünü yazarak yayına hazırlayan:), The Diary of Fuat Sami (1966-1967), Cilt:2, Lefkoşa Özel Türk Üniversitesi Yayınları No.16, Özyay Matbaacılık Ltd., Lefkoşa, Aralık 2000, 232s.

 • Demirağ, Hasan, Kıbrıs: Onlar ve Biz, 1571-1956, Kıbrıs TMT Derneği Yayınları No.1, Ateş Matbaacılık Ltd, Lefkoşa, 2000, 682s.

 • Demirağ, Hasan, Kıbrıs: Onlar ve Biz-2, 1957, Ada-M Basın-Yayın Ltd, Lefkoşa Ekim 2000, 456s.

 • Denktaş, Rauf R., Karkot Deresi, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları No.2, (İlk basımı 1996 yılında Kıbrıslı yayınları arasında yapşılan kitabın 2. Basımı Aralık 1999'da, 3. Basımı Şubat 2000'de e 4.basımı Mart 2000'de yapıldı), İstanbul 2000, 125s.

 • Emircan, Mehmet S., Kıbrıs Türk Toprağıdır, Bütün Türklerin Vatanıdır, Birinci Kitap: Başlangıçtan 1960'a, KKTC'nin 17. Kuruluş Yıldönümü Anısına, Türk Metal Sendikası Araştırma Dizisi, Ankara 2000, 262s.

 • Feridun, Dr.Hüsnü, Eğitimle Bir Ömür, Kıbrıslı Türkün 1932-1969 dönemi eğitim panoraması ve eğitimde özerkliğe kavuşmasının hikayesi, Boğaziçi Yayınları, İstanbul (2000), 647s.

 • Gazioğlu, Ahmet C., İngiliz Yönetiminde Kıbrıs-Son İki Yıl (1958-60), Enosis Çemberinden Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, Bugünlere Gelmek Kolay Olmadı (3), Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi (Cyrep) Yayını, Ankara, Nisan 2000, 458s.

 • Gazioğlu, Ahmet C., Direniş Örgütleri, Gençlik Teşkilatı ve Sosyo-ekonomik Durum (1958-1960), Bugünlere Gelmek Kolay Olmadı (4), Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi (Cyrep) Yayını, Ankara, Temmuz 2000, 201s.

 • Gazioğlu, Ahmet C., Michael Moran, Past-masters of Illegality, Cyrep Publications, Ankara, July 2000, 106s.

 • Gazioğlu, Ahmet C., Kıbrıs'ta Türkler 1570-1878, 308 yıllık Türk dönemine yeni bir bakış, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi (Cyrep)
  Yayını, Ankara, Aralık 2000, 509s. (İlk basımı Ocak 1994'de yapılan kitabın bazı düzeltme ve eklerde yapılan 2. Basımı)

 • Gazioğlu, Ahmet C., Enosis Çemberinde Türkler-Bu günlere gelmek kolay olmadı (1), Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi (Cyrep) Yayını, Ankara, Aralık 2000, 505s. (İlk basımı Nisan 1996'da yapılan kitabın 2. Basımı

 • Gürkan, Haşmet Muzaffer, (Yayıma hazırlayan: Remzi Yektaoğlu), Tarih İçinde Kıbrıs, Toplu Eserler:4, Galeri Kültür Yayını, Yazır Matbaacılık, İstanbul 2000, 210s.

 • Haktanır, Korkmaz, A Time to Remember, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları No. 10, DAÜ Basımevi, Mağusa 1999, 37s.

 • İsmail, Sabahattin, Kıbrıs Sorununun Kökleri: İngiliz Yönetiminde Türk-Rum İlişkileri ve ilk Türk-Rum Kavgaları, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları No.4, (İlk basımı 1997 yılında Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Yayını No.5 olarak yapılan kitabın 2. Basımı), Şubat 2000, 388s.

 • İsmail, Sabahattin, Kıbrıs'ta Yunan Sorunu (1821-2000), Akdeniz Haber Ajansı Yayınları No.5, Özyay Matbaacılık Ltd. Lefkoşa 2000, 159s.

 • İsmail, Sabahaattin, Cyprus Peace Operation, Reasons-Development-Consequences, (Translated by Uğur Karagözlü), Akdeniz News Agency Publications No.6, Second Edition, (Nicosia), 2000, 319s.

 • İsmail, Sabahattin, kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğuşu-Çöküşü ve KKTC'nin Kuruluşu (1960-1983), Akdeniz Haber Ajansı Yayınları: 7, (1992 yılında KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın 26. Kitabı olarak basılan eserin 2. Basımı), 418s.

 • İsmail, Sabahattin-Ergin Birinci, Atatürk Döneminde Türkiye-Kıbrıs İlişkileri (1919-1938), Akdeniz Haber Ajansı Yayınları No.8, KKTC, 2000, 326s. (Kasım 1989'da KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın 14. Kitabı olarak yayımlanan eserin genişletilmiş 2. Basımı)

 • Küçük, Dr.Küçük, (Yayına hazırlayan: Altay Sayıl), 1821'den bu yana Kıbrıs Türkü'nün bilinmeyen tarafları, gösterdiği kahramanlıklar, Türklüğün gurur ve şerefini koruma mücadeleleri, Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve KAMU-İŞ Sendikası Ortak Yayını, Halkın Sesi Matbaası, Lefkoşa, Kasım 2000, 139s.

 • Korkut, Fadıl Niyazi, Hatıralar, (Yayıma hazırlayanlar: Harid Fedai, Mustafa Haşim Altan), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları No.11, DAÜ Basımevi, Gazimağusa, 2000, 165s.

 • Özgür, Özdemir A., Hayatımda Kıbrıs-Bir Kıbrıslı Türk Diplomatın Tanıklığı, Galeri Kültür Yayınları, İstanbul 2000, 215s.

 • Sayıl, Altay (Derleyen:), Bayrak... Bayrak... Bayrak... Bayrak Radyosu'nun ilk üç ayında yaptığı tarihi yorumlar, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Yayını: 9, Devlet Basımevi, Lefkoşa, Şubat 2000, 122s.

 • Sonyel, Salahi R., The Great War and the Tragedy of Anatolia: Turks and Armenians in the Maelstrom of Major Powers, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2000, 220s.

 • Sonyel, Salahi R., Why did the inter-communal talks on Cyprus (1968-71) fail? Revelations in the light of British Official Documents released recently, Cyrep Publications, Printed in TRNC, (Nicosia), July 2000, 41s.

 • Uçarol, Dr. Rifat, 1878 Cyprus Dispute and the Ottoman-British Agreement-Handover of the Island to England, (Translated by Metin Mavioğlu), Published by Rustem Bookshop, (Nicosia) 2000, 179s. 

 

   
   
 

Arts & Culture